07/10/2010

Ciconia ciconia
Cigonya blanca - White Stork 
1 ex. sobre la Vidala
Nahuel Osorio

Platalea leucorodia
Bec planer - Spoonbill 
2 exs. ads. a la maresma del Remolar
Nahuel Osorio, Ferran López, Nèstor Urios

Anas querquedula
Xarrasclet - Garganey 
2 exs. juvs./femelles a la bassa dels Pollancres
Ferran López, Nèstor Urios

Limosa lapponica
Tètol cuabarrat - Bar-tailed Godwit 
3 exs. a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Haematopus ostralegus
Garsa de mar - Oystercatcher 
1 ex. a la platja de ca l'Arana
Ferran López