23/10/2010

Melanitta nigra
Ànec negre - Negrón común - Common Scoter 
1 ex. des de la platja de ca l'Arana
Pedro Bescós

Ardeola ralloides
Martinet ros - Garcilla cangrejera - Squacco Heron 
1 ex. a la llacuna de cal Tet
Pedro Bescós

Regulus regulus
Reietó - Reyezuelo sencillo - Goldcrest 
6 exs. en diferents zones del Remolar
Manolo García, Guillermo Rodríguez

Turdus viscivorus
Griva - Zorzal charlo - Mistle Thrush 
2 exs. a la Vidala 
Manolo García, Guillermo Rodríguez