18/01/2011

Mergus serrator
Bec de serra mitjà - Serreta mediana - Red-breasted Merganser 
1 ex. femella/1er hivern a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Aythya fuligula
Morell de plomall - Porrón moñudo - Tufted Duck 
3 exs. femella/1er hivern
Ferran López, Maria Cabau