27/01/2011

! Cygnus olor
Cigne mut - Cisne vulgar - Mute Swan 
1 ex. adult a la riera de St. Climent
Sergi Bosch

Mergus serrator
Bec de serra mitjà - Serreta mediana - Red-breasted Merganser 
1 ex. femella/1er hivern a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Hirundo rustica
Oreneta vulgar - Golondrina común - Barn Swallow 
1 ex. sobre cal Tet; 1a citació en pas prenupcial.
Stephen Christopher, Mike O´Neill

Melanitta fusca
Ànec fosc - Negrón especulado - Velvet Scoter 
1 ex. mascle de 1er hivern davant la platja de ca l'Arana
Ferran López

Turdus pilaris
Griva cerdana - Zorzal real - Fieldfare 
1 ex. a la mota del riu
Ferran López