20/02/2011

Ara també podeu consultar tota la informació a través del Twitter #FerranLopezSanz

Casmerodius albus
Agró blanc - Garceta grande - Great White Egrett 
1 ex. des de la bassa dels Pollancres
Ferran López, Maria Cabau

Plegadis falcinellus
Capó reial - Morito - Glossy Ibis 
1 ex. adult amb PVC 260 a l'aguait de la maresma del Remolar 
Maria Cabau, Ferran López