05/03/2011

Himantopus himantopus
Cames llargues - Cigüeñuela - Stilt
1 ex. a cal Tet; 1a citació en pas prenupcial
Pedro Bescós

Numenius arquata
Becut - Zarapito real - Curlew 
5 exs. a la platja de ca l'Arana
Pedro Bescós

Haematopus ostralegus
Garsa de mar - Ostrero - Oystercatcher 
2 exs. a la platja de ca l'Arana
Pedro Bescós