09/03/2011

Porzana parva
Rascletó - Polluela bastarda - Little Crake
1 ex. femella des de l'aguait del Sabogal
Ferran López

Plegadis falcinellus
Capó reial - Morito común - Glossy Ibis 
16 exs. a les maresmes de cal Nani
Ferran López, Maria Cabau, Raúl Bastida, Marta Fábregas

Numenius arquata
Becut - Zarapito real - Curlew 
2 exs. a la platja de ca l'Arana
Ferran López, Raúl Bastida

Phoenicopterus roseus
Flamenc - Flamenco - Flamingo 
1 ex. a la platja de ca l'Arana
Ferran López, Raúl Bastida

Philomachus pugnax
Batallaire - Combatiente - Ruff 
2 exs. a les maresmes de cal Nani
Ferran López

Acrocephalus melanopogon
Borcarla mostatxuda - Carricerín real - Moustached Warbler 
Almenys 7 exs. cantant als calaixos de depuració
Ferran López

Apus melba
Ballester - Vencejo real - Alpine Swift 
uns 15 exs. sobre el Remolar; 1a citació en pas prenupcial
Nahuel Osorio