19/03/2011

Plegadis falcinellus
Capó reial - Morito común - Glossy Ibis 
11 exs. a les maresmes de cal Nani
Pedro Bescós, Marc Illa

Pandion haliaetus
Àliga pescadora - Águila pescadora - Osprey 
1 ex. a la platja de ca l´Arana
Pedro Bescós

Pluvialis squatarola
Pigre gris - Chorlito gris - Grey Plover 
4 exs. a la platja de ca l´Arana
Pedro Bescós

Casmerodius albus
ASgró blanc - Garceta grande - Great White Egret 
2 exs. a cal Tet
Marc Illa

Numenius arquata
Becut - Zarapito real - Curlew 
2 exs. a la platja de ca l´Arana
Marc Illa

Phoenicopterus roseus
Flamenc - Flamenco - Flamingo 
1 ex. a la platja de ca l´Arana
Marc Illa