24/03/2011

! Aythya affinis
Morell menut - Porrón bola - Lesser Scaup 
1 ex. mascle a la bassa dels Pollancres
Pedro Bescós, Ernest García, Rafa Armada, et al.

Foto: Rafa Armada


Pandion haliaetus
Àliga pescadora - Águila pescadora - Osprey 
1 ex. a la riera de St. Climent
Pedro Bescós, Ernest García

Plegadis falcinellus
Capó reial - Morito común - Glossy Ibis 
9 exs. a les maresmes de cal Nani
José David Muñoz; Ferran López

Sterna caspia
Xatrac gros - Pagaza piquirroja - Caspian Tern 
1 ex. a la platja de ca l´Arana; 1a citació en pas prenupcial
Carles Carboneras, Marc Olivé