28/03/2011

Casmerodius albus
Agró blanc - Garceta grande - Great White Egret 
3 exs. a cal Tet
Sergi Bosch

Plegadis falcinellus
Capó reial - Morito común - Glossy Ibis 
3 exs. a les maresmes de cal Nani
Sergi Bosch