Twitter    @FerranLopezSanz


Ja som 724 ornitòlegs que seguim diàriament les darreres novetats dels ocells més rellevants d´aquest espai. Totes les citacions de rareses recollides en aquest blog seran examinades i homologades pels gestors del Delta amb la finalitat d´incloure-les dins de l´actual llista d´ocells del Delta del Llobregat.
                        Durant el present any s'han observat 237 espècies d'ocells!

Foto del mes

Foto: Víctor Cañadas. Femella de
Martinet menut Ixobrychus minutus davant el SabogalJuny 2013


Aythya ferina x Aythya fuligula
Morell cap-roig x Morell de plomall - Pochard x Tufted Duck
Encara l'exemplar híbrid davant l'aguait del Sabogal el 2.VI (A. Pérez) i el 6.VI (F. López, G. Rius) fins almenys el 26.VI (F. López, G. Rius).
 
Foto 2.VI: Angel PérezAythya fuligula
Morell de plomall - Porrón moñudo - Tufted Duck
1 ex. mascle a la llacuna de cal Tet el 10.VI (G. Rius, F. López).  

Anas querquedula
Xarrasclet - Cerceta carretona - Garganey
4 exs. a cal Tet el 25.VI (G. Rius, F. López); 1ers exemplars en dispersió postnupcial.  

Mergus serrator
Bec de serra mitjà - Serreta mediana - Red-breasted Merganser
Encara l'exemplar mascle a la llacuna permanent de la platja de ca l'Arana fins almenys el 5.VI (F. López, G. Rius, J. Bartra; X. Santaeufemia, E. De Roa).  
Foto 1.VI: Eio Ramon
 Phalacrocorax aristotelis
Corb marí emplomallat - Cormorán moñudo - European Shag
1 ex. davant la platja de ca l'Arana el 24.VI (R. Bastida).  
 
Phoenicopterus roseus
Flamenc - Flamenco - Flamingo
Encara 1 ex. sota el pont en construcció del riu el 3.VI (F. López). 1 ex. a la bassa dels Pollancres el 4.VI (F. López). 3 exs. al riu, sota el pont en construcció el 6.VI (F. López, G. Rius) fins almenys el 14.VI (F. López, G. Rius).

! Egretta gularis x Egretta garzetta
Martinet dels esculls x Martinet blanc - Garceta dimorfa x Garceta común
Encara el pressumpte híbrid a can Dimoni el 16.VI (E. Ramon).  
Foto 16.VI: Eio Ramon
Foto 16.VI: Eio RamonEgretta alba
Agró blanc - Garceta grande - Great White Egret 
1 ex. a la Vidala (J. Bellavista) i 1 ex. a cal Tet l'1.VI (E. Ramon). 1 ex. a les maresmes de cal Nani el 5.VI (F. López, G. Rius) fins almenys el 28.VI (F. López).


Foto 1.VI: Eio Ramon
Foto 23.VI: Ángel PérezPlatalea leucorodia
Becplaner - Espátula - Spoonbill 
1 ex. a la bassa dels Pollancres l'1.VI (J. Bellavista) fins almenys el 5.VI (X. Santaeufemia). 2 exs. a la mateixa zona el 6.VI (X. Santaeufemia).

Plegadis falcinellus
Capó reial - Morito - Glossy Ibis
5 exs. a les maresmes de cal Nani el 21.VI (G. Rius, F. López).  1 ex. encara el 23.VI (A. Pérez) i 2 exs. el 25.VI (F. López, G. Rius) fins almenys el 28.VI (F. López).

Foto 23.VI: Ángel Pérez
Pernis apivorus
Aligot vesper - Halcón abejero - Honey Buzzard
1 ex. sobre cal Tet l'1.VI (E. Ramon).  
Foto 1.VI: Eio Ramon
Circaetus gallicus
Àliga marcenca - Águila culebrera - Short-toed Eagle
1 ex. sobre can Dimoni el 16.VI (E. Ramon).  
 
Foto 16.VI: Eio RamonFalco subbuteo
Falcó mostatxut - Alcotán - Hobby 
3 exs. a la platja de la Murtra, més 2 exs. a la bassa dels Pollancres i, almenys, 6 exs. a la maresma del Remolar l'1.VI (J. Bellavista). 1 ex. sobre la riera de St. Climent el 2.VI (C. Castel). 1 ex. sobre cal Tet el 3.VI (G. Rius, F. López). 3 exs. sobre la maresma del Remolar el 4.VI (X. Santaeufemia). 1 ex. a can Dimoni el 6.VI (E. Ramon). 1 ex. sobre els calaixos de depuració (G. Rius, F. López) i 5 exs. sobre la maresma del Remolar l'11.VI (X. Santaeufemia).


Foto 2.VI: César CastelFalco vespertinus
Falcó cama-roig - Cernícalo patirrojo - Red-footed Falcon 
1 ex. femella a la maresma del Remolar l'1.VI (J. Bellavista). 1 ex. a can Dimoni el 4.VI (E. Ramon) fins almenys el 7.VI (F. López, G. Rius).


Foto 4.VI: Eio Ramon

Foto 6.VI: Eio Ramon
Falco peregrinus
Falcó pelegrí - Halcón peregrino - Peregrine Falcon
1 ex. sobre el Remolar el 24.VI (E. Ramon).  
Foto 24.VI: Eio Ramon
 Chroicocephalus genei
Gavina capblanca - Gaviota picofina - Slender-billed Gull
2 exs. a la platja de ca l'Arana el 10.VI (G. Rius, F. López).  2 exs. a la maresma del Remolar el 17.VI (F. López, G. Rius). 

Larus audouinii
Gavina corsa - Gaviota de Audouin - Audouin's Gull
El passat dia 18.VI es va dur a terme el cens de parelles nidificants d'aquesta espècie a la colònia reproductora de l'illa del riu amb un resultat de 323 nius censats. A més, com cada any, hem aprofitat per marcar amb anelles de PVC alguns polls per tal de fer el seguiment de lectures (actualment ja s'ha llegit més de 1580 exemplars diferents, majoritàriament d'individus procedents del Delta de l'Ebre). Enguany, una segona colònia d'unes 70 pp s'ha instal.lat a un solar del polígon industrial del Port de Barcelona on, part d'aquests exemplars, eren reproductors de l'illa del riu els anys anteriors. Les pluges d'aquesta primavera han afavorit una excesiva cobertura vegetal, reduint el nombre de parelles nidificants.

Des del Consorci del Delta del Llobregat volem agrair a tots els assitents que han col.laborat per poder realitzar el cens d'aquesta espècie i, com no, al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en conjunt als Agents Rurals, també per l'ajut ofert per dur a terme el recompte i l'anellament.

Corral per a polls sector B.
Polls de gavina ja anellats dins el corral


Corral per a polls sector A
Un dels tres anellador posant l'anella a un poll

Mesurant el pes d'un poll
TV3 va filmar l'activitat


Grup de tots els col.laboradors del cens i l'anellamentSterna nilotica
Curroc - Pagaza piconegra - Gull-billed Tern
1 ex. a can Dimoni el 22.VI (E. Ramon). 1 ex. a la Vidala antiga el 26.VI (F. López, G. Rius).

Foto 22.VI: Eio RamonRecurvirostra avosetta
Bec d'alena - Avoceta - Avocet
2 exs. a la maresma del Remolar el 14.VI (A. Baker).  

Numenius phaeopus
Pòlit cantaire - Zarapito trinador - Whimbrel
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 26.VI (G. Rius, F. López); 1a citació en pas postnupcial.  

Vanellus vanellus
Fredeluga - Avefría - Lapwing
1 ex. a cal Tet el 12.VI (G. Rius); 1a cita en dispersió postnupcial.  2 exs. a cal Tet més estol de 14 exs. a la bassa dels Pollancres el 25.VI (G. Rius; F. López).

Actitis hypoleucos
Xivitona - Andarríos chico - Common Sandpiper
1 ex. a la riera de St. Climent el 27.VI (F. López, G. Rius); 1a citació postnupcial.  

Tringa stagnatilis
Siseta - Archibebe fino - Marsh Sandpiper
1 ex. adult a cal Roc el 19.VI (F. López, G. Rius).  

Coracias garrulus
Gaig blau - Carraca - Roller 
1 ex. a la maresma del Remolar l'1.VI (J. Bellavista).

Caprimulgus ruficollis
Siboc - Chotacabras pardo - Red-necked Nightjar
1 pp reclamant a la pineda del Remolar l'11.VI (X. Santaeufemia); nidificant a la zona

Calandrella brachydactyla
Terrerola vulgar - Terrera común - Short-toed Lark
Almenys 2 parelles a la platja de ca l'Arana el 4.VI (F. López, G. Rius) fins almenys el 28.VI (F. López,); és segura la nidificació d'una de les parelles, la segona és possible.  

Locustella luscinioides
Boscarler comú - Buscarla unicolor - Savi's Warbler 
Encara una parella al marge de la llacuna de cal Tet el 4.VI (F. López, G. Rius) fins almenys el 19.VI (F. López, G. Rius); es tracta de la 2a citació reproductora segura al Delta!

! Phylloscopus ibericus
Mosquiter ibèric - Mosquitero ibérico - Iberian Chiffchaff
1 ex. cantant a la pineda a de la Pava el 15.VI (R. Bastida); citació excepcionalment tardana.  

Corvus monedula
Gralla - Grajilla - Jackdaw
4 exs. sobre el casc urbà del Prat el 23.VI (X. Santaeufemia).