29/9/2010

Anas acuta
Ànec cuallarg - Ánade rabudo - Northern Pintail

1 ex. a la llacuna de ca l'Arana
1a citació de pas postnupcial
Ferran López


Foto: Ferran López

Accipiter gentilis
Astor - Azor - Goshawk
1 ex. juv. a la pineda de la Ricarda
Ferran López


Pandion haliaetus
Àliga pescadora - Águila pescadora - Osprey
1 ex. sobre els calaixos de depuració
Ferran López

Philomachus pugnax
Batallaire - Combatiente - Ruff
1 ex. a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Foto: Ferran López
Haematopus ostralegus
Garsa de mar - Ostrero - Oystercatcher
1 ex. a la platja de Carrabiners
Ferran López


Limosa lapponica
Tètol cuabarrat - Aguja colipinta - Bar-tailed Godwit
9 exs. a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Limosa limosa
Tètol cuanegre - Aguja colinegra - Black-tailed Godwit
1 ex. a la platja de ca l'Arana
Ferran López