04/10/2010

Platalea leucorodia 
Bec planer - Espátula - Spoonbill 
2 exs. adults a la maresma del Remolar
Ferran López; Pedro Bescós, Juan Bescós

Falco subbuteo
Falcó mostatxut - Alcotán - Hobby 
1 ex. juv. a la maresma del Remolar
Ferran López

Haematopus ostralegus
Garsa de mar - Ostrero - Oystercatcher 
1 ex. a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Pluvialis squatarola
Pigre gris - Chorlito gris - Grey Plover 
1 ex. a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Anas querquedula
Xarrascler - Cerceta carretona - Garganey 
1 ex. juv./femella a la bassa dels Pollancres
Ferran López

Pandion haliaetus
Àliga pescadora - Águila pescadora - Osprey
1 ex. sobre la pineda de ca l'Arana  
Ferran López