06/10/2010

Casmerodius albus
Agró blanc - Garceta grande - Great White Egret 

9 exs. a la maresma del Remolar
Nahuel Osorio

Pluvialis squatarola
Pigre gris - Chorlito gris - Grey Plover 
4 exs. a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Limosa lapponica
Tètol cuabarrat - Aguja colipinta - Bar-tailed Godwit 
3 exs. a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Haematopus ostralegus
Garsa de mar - Ostrero - Oystercatcher 
1 ex. a la platja de ca l'Arana
Ferran López