18/10/2010

Melanitta nigra
Ànec negre - Negrón común - Common Scoter 
15 exs. al mar davant Carrabiners
1a citació en pas postnupcial
Sergi Bosch; Sergi Torné