03/12/2010

Phoenicopterus roseus
Flamenc - Flamenco - Flamingo 
1 ex. immatur a la maresma del Remolar
Nahuel Osorio

Mergus serrator
Bec de serra mitjà - Serreta mediana - Red-breasted Merganser 
1 ex. femella/1r hivern a la llacuna permanent de la platja de ca l'Arana
Ferran López, Maria Cabau

Anas acuta
Ànec cuallarg - Ánade rabudo - Northern Pintail 
4 exs. femelles/1r hivern a la platja de ca l'Arana
Ferran López, Maria Cabau

Accipiter gentilis
Astor - Azor - Goshawk 
2 exs. al Remolar i 1 ex. al camí de València 
Nahuel Osorio; Raúl Bastida

Casmerodius albus
Agró blanc - Garceta grande - Great White Egret 
1 ex. al camí de València 
Raúl Bastida