10/12/2010

Botaurus stellaris
Bitó - Avetoro - Great Bittern 
1 ex. a les maresmes de cal Nani
Ferran López

Mergus serrator
Bec de serra mitjà - Serreta mediana - Red-breasted Merganser 
1 ex. femella/1er hivern a la llacuna permanent de la platja de ca l'Arana encara present 
Ferran López

Limosa lapponica
Tetol cuabarrat - Aguja colipinta - Bar-tailed Godwit 
2 exs. juvs. a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Accipiter gentilis
Astor - Azor - Goshawk
1 ex. sobrevolant els calaixos de depuració  
Ferran López