17/01/2011
Mergus serrator
Bec de serra mitjà - Serreta mediana - Red-breasted Merganser 
1 ex. femella/1er hivern a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Numenius arquata
Becut - Zarapito real - Curlew 
6 exs. a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Anas acuta
Ànec cuallarg - Ánade rabudo - Northern Pintail 
1 ex. mascle de 1er hivern a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Calidris alba
Territ tresdits - Correlimos tridáctilo - Sanderling 
9 exs. a l'espigó del riu
Ferran López