20/01/2011

Mergus serrator
Bec de serra mitjà - Serreta mediana - Red-breasted Merganser 
1 ex. femella/1er hivern
Ferran López

Phoenicopterus roseus
Flamenc - Flamenco - Flamingo 
1 ex. adult a la llacuna de cal Tet
Ferran López

Melanitta fusca
Ànec fosc - Negrón especulado - Velvet Scoter 
1 ex. mascle de 1er hivern a la platja de ca l'Arana tocant l'espigó del riu
Ferran López

Pluvialis squatarola
Pigre gris - Chorlito gris - Grey Plover 
5 exs. a l'espigó del riu
Ferran López

Calidris alba
Territ tresdits - Correlimos tridáctilo - Sanderling 
11 exs. a l'espigó del riu
Ferran López

Numenius arquata
Becut - Zarapito real - Curlew
2 exs. a la platja de ca l'Arana  
Ferran López

Anas platyrhynchus
Ànec collverd - Ánade real - Mallard 
143 exs. a les llacunes de can Dimoni; grup nombrós.
Ferran López

Columba oenas
Xixella - Paloma zurita - Stock Dove 
1 ex. a la pineda de ca l'Arana; 1a citació en pas prenupcial.
Ferran López