25/01/2011

! Cygnus olor
Cigne mut - Cisne vulgar - White Swan 
1 ex. adult a la riera de St. Climent; 13a citació al delta!
Ricard Gutiérrez

Melanitta fusca
Ànec fosc - Negrón especulado - Velvet Scoter 
 
1 ex. mascle de 1er hivern al mar tocant l'espigó del riu
Ferran López

Numenius arquata
Becut - Zarapito real - Curlew 
7 exs. a la platja de ca l'Arana
Ferran López

Emberiza cirlus
Gratapalles - Escribano soteño - Cirl Bunting 
21 exs. a la platja del Remolar
Ferran López