01/03/2011


Foto: Pau Esteban
 ! Streptopelia senegalensis
Tórtora del Senegal - Tórtola senegalesa - Laughing Dove 
1 ex. a cal Tudela; individu aparentment sense anelles o marques que vola perfectament. S'observa però a molt curta distància, fet per el qual fa pensar en un ocell escapat de captivitat. A la península actualment està classificat dins les categories D i E, per tant, encara no hi ha cap registre segur d'ocells que hagin arribat del nord d'Àfrica o de les zones de l´est més properes, com ara Turquia, de forma no captiva. Per contra, sembla ser que aquesta espècie està colonitzant noves zones, com les Illes Canàries, que en pocs anys s´ha anat instal·lant a les illes més orientals com Lanzarote i Fuerteventura. Aquest registre esdevé una nova espècie per a la llista oficial dels ocells del delta del Llobregat dins la categoria D.
Pau Esteban, Enric de Roa i Toni Ruiz

Circus cyaneus
Arpella pàl.lida - Aguilucho pálido - Hen Harrier 
1 ex. als camps de conreu de Viladecans; 1a citació en pas prenupcial
Nathan Boxen

Falco subbuteo
Falcó mostatxut - Alcotán - Hobby
1 ex. als camps de conreu de Viladecans; 1a citació en pas prenupcial
Nathan Boxen

Larus audouinii
Gavina corsa - Gaviota de Audouin - Audouin´s Gull 
20 exs. a la platja de ca l'Arana
Carles Carboneras