16/03/2011

! Cygnus olor
Cigne vulgar - Cisne común - Mute Swan 
1 ex. a la capçalera de la Vidala; possiblement el mateix exemplar de fa un mes i mig
Cecilio Fernández; Nahuel Osorio

 
Phylloscopus trochilus
Mosquiter de passa - Mosquitero musical - Willow Warbler 
1 ex. als calaixos de depuració del riu; 1a citació en pas prenupcial
Ferran López

Numenius phaeopus
Pòlit cantaire - Zarapito trinador - Whimbrel 
1 ex. a l´illa del riu; 1a citació en pas prenupcial
Maria Cabau, Ferran López

Lanius senator
Capsigrany - Alcaudón común - Woodchat Shrike 
1 ex. a cal Tet i 1 ex. a la pineda del Remolar; 1ers citacions prenupcials
Maria Cabau; Sergi Bosch

Aythya nyroca
Morell xocolater - Porrón pardo - Ferruginous Duck 
1x. a cal Tet junt a 26 Aythya ferina
Ferran López

Casmerodius albus
Agró blanc - Garceta grande - Great White Egret 
4 exs. a les maresems de cal Nani
Ferran López

Plegadis falcinellus
Capó reial - Morito común - Glossy Ibis 
11 exs. a la maresma del Remolar i 6 exs. més a les maresmes de cal Nani
Cecilio Fernández; Ferran López

Accipiter gentilis
Astor - Azor - Goshawk
1 ex. a cal Tet   
Ferran López

Phoenicopterus roseus
Flamenc - Flamenco - Flamingo 
1 ex. a la platja de ca l'Arana
Ferran López