Twitter    @FerranLopezSanz


Ja som 854 ornitòlegs que seguim diàriament les darreres novetats dels ocells més rellevants d´aquest espai. Totes les citacions de rareses recollides en aquest blog seran examinades i homologades pels gestors del Delta amb la finalitat d'incloure-les dins de l´actual llista d´ocells del Delta del Llobregat.

                        Durant el present any s'han observat 248 espècies d'ocells!Foto del mes
Àliga cridanera Aquila clanga juv. sobre la maresma del Remolar el 30.11.2013 (Eio Ramon)
Novembre 2013Anser anser
Oca vulgar - Ánsar común - Greylag Goose
11 ex. a la maresma del Remolar l'1.XI (E. Ramon) i 13 exs. el 12.XI (F. López) i 14.XI (V. Cañadas). 15 exs. sobre el riu i a cal Tet el 15.XI (V. Cañadas; C. Castel). 18 exs. a la maresma del Remolar el 18.XI (F. López, X. Santaeufemia, A. Ramal, D. Zamora). 20 exs. a la platja de ca l'Arana el 20.XI (F. López) i 25 exs. el 23.XI (J. Bellavista). Un estol d'uns 120 exs. direcció sud sobre cal Tet i els 18 exs. a la platja de ca l'Arana més 2 exs. a la maresma del Remolar el 26.XI (F. López). 23 exs. en total durant el primer cens d'anàtides del Delta (F. López). 25 exs. a la maresma del Remolar el 30.XI (X. Godoy).

Anas querquedula
Xarresclet - Cerceta carretona - Garganey 
2 exs. femelles/1ers hiverns davant la platja del Remolar el 2.XI (E. Ramon). 1 ex. femella/1er hivern a cal Tet l'11.XI (F. López); possibles darreres citacions postnupcial.

Foto 2.XI: Eio Ramon

Aythya fuligula
Morell de plomall - Porrón muñudo - Tufted Duck
3 exs. a la Vidala el 9.XI (E. Ramon). 1 ex. a cal Tet el 15.XI (S. Christopher, M. O'Neill, F. López). 4 exs. a la Vidala el 19.XI (A. Ramal, F. López). 5 exs. el 24.XI (Q. Minoves) fins el 27.XI (F. López; D. Zamora).

Foto 9.XI: Eio Ramon


Aythya nyroca
Morell xocolater - Porrón pardo - Ferruginous Duck
3 exs. a la Vidala el 10.XI (M. García, G. Rodríguez). 1 ex. des de l'aguait del Sabogal el 14.XI (S. Christopher).

Melanitta nigra
Ànec negre - Negrón común - Common Scoter
3 exs. aturats davant la gola de la Bunyola més un estol de 12 exs. més en pas davant la platja de ca l'Arana el 14.XI (S. Christopher; F. López). 2 exs. femella/1er hivern davant la platja de ca l'Arana el 15.XI (F. López; C. Castel), 1 ex. el 22.XI (F. López), i 2 exs. el 23.XI (J. Bellavista; P. Bescós, S. Fanlo) fins almenys el 30.XI (P. Bescós).

Phoenicopterus roseus
Flamenc - Flamenco - Flamingo  
Encara els 3 exs. a la maresma del Remolar l'1.XI (E. Ramon). 1 ex. juv. a la maresma del Remolar el 5.XI (F. López) fins almenys el 13.XI (F. López). 1 ex. juv. a la platja de ca l'Arana el 7.XI (F. López). 7 exs. a la maresma del Remolar el 14.XI (V. Cañadas) i el 15.XI (N. Urios). 4 exs. juvs. a la maresma del Remolar i 2 exs. més a la platja de ca l'Arana el 18.XI (F. Löpez). 4 exs. a la platja de ca l'Arana (2 adults i 2 juvs.) el 19.XI (F. López, D. Zamora) i el 20.XI (F. López; C. Castel). 6 exs. a la platja de ca l'Arana el 24.XI (F. López, D. Zamora; Q. Minoves) fins el 26.XI (F. López, D. Zamora), 7 exs. el 27.XI (F. López, D. Zamora), 9 exs. el 28.XI (F. López) i 5 exs. el 29.XI (F. López) i el 30.XI (P. Bescós).


Foto 1.XI: Eio Ramon
Foto 2.XI: Eio Ramon

Grus grus
Grua - Grulla común - Common Crane
3 exs. sobre cal Tet el 20.XI (C. Castel). 2 exs. sobre cal Tet el 26.XI (F. López).

Foto 20.XI: Cesar Castel

Ciconia ciconia
Cigonya blanca - Cigüeña común - White Stork
6 exs. sobre Viladecans el 26.XI (E. Ramon).  

Ciconia nigra
Cigonya negra - Cigüeña negra - Black Stork
1 ex. a la maresma del Remolar el 20.XI (C. Castel). 


Foto 20.XI: Cesar CastelEgretta alba
Agró blanc - Garceta grande - Great White Egret  
Encara 1 ex. a la maresma de cal Nani i cal Tet almenys fins el 4.XI (F. López), i 3 exs. junts el 5.XI (E. de Roa). 1 ex. a cal Tet el 7.XI (F. López). 1 ex. a la maresma de cal Nani el 10.XI (G. Izquierdo). 1 ex. a la platja de ca l'Arana l'11.XI (F. López) fins el 23.XI (P. Bescós, S. Fanlo). 1 ex. al riu i 1 ex. a les maresmes de cal Nani el 23.XI (J. Bellavista). 1 ex. a la riera de St. Climent el 24.XI (J. Bellavista).


Ardea purpurea
Agró roig - Garza imperial - Purple Heron
1 ex. a cal Tet el 19.XI (F. López, D. Zamora); darrera citació postnupcial.  

Botaurus stellaris
Bitó - Avetoro - Great Bittern
1 ex. des de l'aguait de cal Tet el 7.XI (F. López); 1a citació hivernal.  1 ex. a la mateixa zona l'11.XI (F. López), el 12.XI (V. Cañadas) i el 13.XI (F. López, D. Zamora). 1 ex. davant l'aguait de cal Tet el 15.XI (D. Zamora; S. Christopher, M. O'Neill; C. Castel). 1 ex. davant l'aguait del Sabogal el 19.XI (F. López, D. Zamora). 1 ex. sobre la llacuna de cal Tet, volant a certa alçada, el 25.XI (F. López, D. Zamora).


Foto 12.XI: Víctor Cañadas
Foto 12.XI: Víctor Cañadas
Aquila clanga
Àliga cridanera - Águila moteada - Spotted Eagle
1 ex. juv. observat a primera hora del matí a la maresma del Remolar el 30.XI (X. Villegas, A. Santos) i, posteriorment, per (E. Ramon; F. López, M. Cabau, et al.). Es tracta de la 1a citació per al Delta d'aquest exemplar que, possiblement, sigui el mateix individu observat dies abans pels voltants de Pals, Girona.  

Foto 30.XI: Eio Ramon
Foto 30.XI: Eio Ramon

Foto 30.XI: Eio Ramon
Foto 30.XI: X. Villegas

Foto 30.XI: X. Villegas
Circus cyaneus
Arpella pàl.lida - Aguilucho pálido - Hen Harrier
1 ex. a la maresma del Remolar el 25.XI (X. Santaeufemia).  

Accipiter gentilis
Astor - Azor - Goshawk  
Observacions gairebé diaries tant a la maresma del Remolar com a cal Tet d'almenys 2 exs. diferents (F. López). 3 exs. junts sobre la maresma del Remolar, segurament en pas, l'1.XI (E. Ramon). 1 ex. a cal Tet el 10.XI (G. Izquierdo). 1 ex. a la maresma del Remolar durant la resta de dies fins almenys el 14.XI (V. Cañadas). 1 ex. a cal Tet el 15.XI (V. Cañadas) i el 17.XI (E. Ramon). 1 ex. a la maresma del Remolar el 20.XI (C. Castel) i 24.XI (J. Bellavista). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 25.XI (F. López). 1 ex. adult a la maresma del Remolar el 26.XI (F. López).


Foto 14.XI: Víctor Cañadas
Foto 15.XI: Víctor Cañadas
Falco columbarius
Esmerla - Esmerejón - Merlin
1 ex. a la maresma del Remolar el 13.XI (N. Urios). 1 ex. al camí de València el 23.XI (J. Bellavista). 1 ex. a la Murtra el 24.XI (J. Bellavista).

Falco peregrinus
Falcó pelegrí - Halcón peregrino - Peregrine Falcon
1 ex. juv. aturat a la platja de ca l'Arana el 15.XI (F. López, S. Bosch, D. Zamora; V. Cañadas). 1 ex. al Remolar el 23.XI (E. Ramon), el 24.XI (J. Bellavista) i el 26.XI (F. López). 2 exs. sobre la riera de St. Climent el 30.XI (E. Ramon).

Foto 15.XI: Víctor Cañadas
Foto 30.XI: Eio Ramon
Charadrius alexandrinus
Corriol camanegre - Chorlitejo patinegro - Kentish Plover  
3 exs. a la platja del Remolar el 2.XI (E. Ramon) i 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 19.XI (F. López). 2 exs. a la platja del Remolar el 23.XI (E. Ramon).


Foto 23.XI: Eio Ramon
Lymnocryptes minimus
Becadell sord - Agachadiza chica - Jack Snipe
1 ex. a la maresma de cal Nani el 10.XI (G. Izquierdo); 1a citació hivernal.  6 exs. a la mateixa zona el 20.XI (F. López).


Scolopax rusticola
Becada - Chocha perdiz - Woodcock
Es troba un exemplar ferit a la zona ZAL del riu el 27.XI (C. Roca).  

Foto 27.XI: Cristina Roca

Pluvialis squatarola
Pigre gris - Chorlito gris - Grey Plover  
7 exs. a la platja de ca l'Arana almenys fins l'11.XI (F. López) i 6 exs. el 19.XI (F. López) fins el 29.XI (F. López).

Numenius arquata
Becut - Zarapito real - Curlew
Encara els 2 exs. a la platja de ca l'Arana fins almenys el 14.XI (F. López) i 1 ex. fins almenys el 18.XI (F. López). 2 exs. a la mateixa zona el 27.XI (F. López).  

Recurvirostra avosetta
Bec d'alena - Avoceta - Avocet
2 exs. a les maresmes de cal Nani el 18.XI (F. López) i 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 19.XI (F. López, D. Zamora).

Burhinus oedicnemus
Torlit - Alcaraván - Stone Curlew
4 exs. als camps de cal Nani el 15.XI (C. Castel) i 1 ex. el 20.XI (C. Castel). 1 ex. a la maresma del Remolar i un altre exemplar a la platja de ca l'Arana el 27.XI (F. López, D. Zamora). 1 ex. als camps de cal Nani el 30.XI (P. Bescós),

Foto 15.XI: Cèsar Castel

Larus audouinii

Gavina corsa - Gaviota de Audouin - Audouin's Gull
Encara els 2 exs. aturats a l'espigó del riu almenys fins el 4.XI (F. López), i 1 ex. el 5.XI (F. López). 


Larus melanocephalus
Gavina capnegra - Gaviota cabecinegra - Mediterranean Gull
Entrada d'exemplars. Almenys 250 exs. aturats a la platja de ca l'Arana el 19.XI (F. López, D. Zamora) i uns 350 exs. el 20.XI (F. López).

Hydrocoleous minutus
Gavina menuda - Gaviota enana - Little Gull
1 ex. de 1er hivern aturat a la maresma del Remolar el 12.XI (F. López). 2 exs. al riu el 30.XI (E. De Roa).

Alca torda
Gavot - Alca común - Razorbill
1 ex. des del mirador de cal Francès el 10.XI (M. García, G. Rodríguez); 1a citació hivernal.  1 ex. davant la platja de ca l'Arana el 15.XI (C. Castel) i el 24.XI (Q. Minoves). 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 30.XI (P. Bescós).

! Uria aalge
Somorgollaire - Arao común - Common Guillemot
1 ex. davant la platja de ca l'Arana el 30.XI (P. Bescós). No hi ha fotos. Es tracta de la 6ª citació per al delta, on malauradament, només existeix una sola citació  documentada amb fotografies.  

Asio flammeus
Mussol emmigrant - Lechuza campestre - Short-eared Owl
1 ex. sobre la platja de ca l'Arana el 20.XI (F. López).  

Coturnix coturnix
Guatlla - Codorniz - Common Quail
1 ex. a la platja de ca l'Arana el 26.XI (F. López); possible darrera citació postnupcial.  

Columba oenas
Xixella - Paloma zurita - Stock Dove
1 ex. a cal Tet el 12.XI (V. Cañadas).  

Turdus iliacus
Tord ala-roig - Zorzal alirrojo - Redwing
2 exs. al Remolar el 23.XI (E. Ramon).  

Foto 23.XI: Eio Ramon
Foto 23.XI: Eio Ramon
! Anthus richardi
Piula grossa - Bisbita de Richard - Richard's Pipit
1 exs. s'aixeca de l'herbassar dels prats de cal Tet i creua la llacuna direcció maresmes de cal Nani el 7.XI (F. López); 10ª citació al Delta.  1 ex. a la maresma de cal Nani el 10.XI (G. Izquierdo).


Hirundo rustica
Oreneta vulgar - Golondrina común - Barn Swallow
Almenys 6 exs. sobre el Remolar el 24.XI (Q. Minoves; J. Bellavista); possible darrera citació postnupcial.  

Acrocephalus melanopogon
Boscarla mostatxuda - Carricerín real - Moustached Wabler 
Almenys 2 exs. a cal Tet el 7.XI (F. López); 1a citació hivernal. 1 ex. als calaixos de depuració el 15.XI (V. Cañadas).


Emberiza cirlus
Gratapalles - Escribano soteño - Cirl Bunting
5 exs. a la platja del Remolar el 30.XI (E. Ramon).