29/12/2010

Numenius arquata
Becut - Zarapito real - Curlew 
6 exs. a la platja de ca l'Arana
Maria Cabau

Turdus pilaris
Griva cerdana - Zorzal real - Fieldfare 
2 exs. a la mota del riu
Cecilio Fernández

Recurvirostra avosetta
Bec d'alena - Avoceta - Avocet 
1 ex. a la platja de ca l'Arana
Maria Cabau