30/12/2010

Numenius arquata
Becut - Zarapito real - Curlew 
2 exs. a la platja de ca l'Arana
Ferran López, Sergi Bosch

Anser anser
Oca vulgar - Ansar común - Greylag Goose 
3 exs. purs a la llacuna de cal Tet. Aquest 3r exemplar pot tractar-se d'un dels dos ocells que hi ha a les maresmes del Remolar.
Ferran López, Sergi Bosch

Calidris minuta
Territ menut - Correlimos menudo - Little Stint 
1 ex. a la llacuna de cal Tet
Ferran López, Sergi Bosch