20/03/2011

Asio flammeus
Mussol emmigrant - Lechuza campestre - Short-eared Owl 
1 ex. a la platja de ca l´Arana
Sergi Torné

Pandion haliaetus
Àliga pescadora - Águila pescadora - Osprey 
1 ex. aturat a la platja de ca l´Arana
Cecilio Fernández