21/03/2011

Solucionats els problemes per l´enviament d´observacions via correu electrònic

Aythya nyroca
Morell xocolater - Porrón pardo - Ferruginous Duck 
1 parella a la llacuna de cal Tet
Maria Cabau

! Larus cachinnans
Gavià caspi - Gaviota cáspica - Caspian Gull 
1 ex.de  2on any calendari a la platja de ca l´Arana; 4a citació al delta! 
Ferran Lóepz

Plegadis falcinellus
Capó reial - Morito común - Glossy Ibis 
10 exs. a les maresmes de cal Nani
Enric de Roa, Ferran López, Maria Cabau; Moisés Moreno

Anas querquedula
Xarrasclet - Cerceta carretona - Garganey 
20 exs. a la llacuna de cal Tet més 6 exs. al Remolar i 10 exs. entre els calaixos de depuració i el riu
Vicent Esteller

Recurvirostra avosetta
Bec d´alena - Avoceta - Avocet 
2 exs. a la maresma del Remolar i 1 ex. a cal Tet
Pedro Bescós; Ferran López; Maria Cabau

Sylvia cantillans
Tallarol de garriga - Curruca carrasqueña - Subalpine Warbler 
1 ex. a la maresma; 1a citació en pas prenupcial 
Pedro Bescós