Gener 2012

Al Twitter:  #FerranLopezSanz


 
! Cygnus olor
Cigne mut - Cisne vulgar - Mute Swan 
3 exs. adults al riu, entre el centre d´informació i el pont en construcció, el 10.I (C. Fernández, S. Pareja; M. Rocher); es tracta de la 14a citació al delta! encara els 3 exs. el dia 11.I (F. López) fins almenys el 14.I (V. Cañadas). També s´observen els 3 exs. a la llacuna de la Ricarda el 15.I (C. Fernández). El mateix dia 10 es va poder comprovar que el comportament dels tres ocells era força confiat on s´apropen a la gent que els hi tira menjar. El seu origen, per tant, com a mínim és dubtós, malgrat les poblacions que viuen al nord d´Europa es mostren molt properes al ser humà on romanen als estanys dels parcs urbans alimentats també de forma artificial.

Foto: Miquel Rocher

Phalacrocorax aristotelis
Corb marí emplomallat - Cormorán moñudo - European Shag 
2 exs. davant la platja del Remolar el 15.I (R. Bastida). 1 ex. a la platja de Port Ginesta i un altre exemplar a la platja de cal Francès el 20.I (F. López).

Aythya fuligula
Morell de plomall - Porrón moñudo - Tufted Duck 
3 exs. a la Vidala el 2.I (F. López), 2 exs. a la riera de Sant Climent el 12.I (F. López). 1 ex. femella i 4 exs. mascles a la Vidala el 14.I (R. Bastida) i 4 exs. el 30.I (F. López).

Aythya nyroca
Morell xocolater - Porrón pardo - Ferruginous Duck 
2 exs. a la llacuna de cal Tet, un mascle i una femella, el 7.I (R. Bastida).

Aythya nyroca x Aythya ferina
M. xocolater x M. caproig - P. pardo x P. común - Ferruginous Duck x Pochard 
Segueix l´exemplar observat el darrer mes de desembre a la llacuna de cal Tet el 8.I (E. Ramon, J. Bonfill) fins almenys el 30.I (F. López)

Foto: Eio Ramon
Podiceps nigricollis
Cabussó collnegre - Zampulín cuellinegro - Black-necked Grebe 
3 exs. a la Vidala el 2.I (F. López) i 1 ex. a la llacuna de cal Tet el 12.I (F. López) i el 13.I (F. López). 2 exs. a la Vidala el 15.I (R. Bastida).

Foto: Eio Ramon
Egretta alba
Agró blanc - Garceta grande - Great White Egret 
1 ex. davant l´aguait de cal Tet l´11.I (F. López; N. Urios; V. Cañadas). 1 ex. al riu el 15.I (V. Cañadas). 1 ex. a cal Tet el 17.I (S. Christopher) i el 19.I (V. Cañadas). 1 ex. al riu el 20.I (F. López, M. Cabau). 1 ex. a cal Tet el 21.I (E. Ramon) i el 23.I (E. De Roa, S. Bosch). 2 exs. a les maresmes de cal Tet el 30.I (F. López).

Foto: Eio RamonBotaurus stellaris
Bitó - Avetoro - Great Bittern 
Es segueixen observant gairebé a diari els dos exemplars a cal Tet: 1 ex. el 7.I (M. Rocher), 1 ex. l´11.I (V. Cañadas), 1 ex. sobrevolant la llacuna direcció la platja el 13.I (F. López). 1 ex. als calaixos de depuració el 25.I (F. López, S. Bosch). 1 ex. des de l´aguait de cal Tet el 26.I (F. López, S. Bosch, S. Torné). Observacions regulars!


Foto: Miquel Rocher
Foto: Miquel RocherFoto: Eio RamonPlegadis falcinellus
Capó reial - Morito - Glossy Ibis 
1 ex. sobre les maresmes de cal Nani el 8.I (J. Bonfill).

Phoenicopterus roseus
Flamenc - Flamenco - Flamingo 
Encara els 2 exs. juvs. al riu, tot just sota el pont en construcció el 4.I (F. López) fins almenys el 31.I (F. López). 1 ex. adult a la bassa dels Pollancres el 31.I (M. Cabau, F. López).

Recurvirostra avosetta
Bec d´alena - Avoceta - Avocet 
Encara l´ex. al riu, tot just sota el pont en construcció el 4.I (F. López) i 2 exs. el 13.I (R. Bastida).

Limosa limosa
Tètol cuanegre - Aguja colinegra - Black-tailed Godwit 
1 ex. a la maresma el 15.I (R. Bastida); 1a citació prenupcial o moviments hivernals, i el 17.I (S. Christopher).

Pluvialis squatarola
Pigre gris - Chorlito gris - Grey Plover 
Encara els 5 exemplars a l´espigó del riu el 2.I (F. López) fins almenys el 20.I (F. López).

Lymnocryptes minimus
Becadell sord - Agachadiza chica - Jack Snipe 
1 ex. davant de l´aguait de cal Tet el 3.I (D. Castellano) i el 17.I (S. Christopher).

Foto: David Castellano
Foto: Eio Ramon
Foto: Eio Ramon

Calidris alba
Territ tresdits - Correlimos tridáctilo - Sanderling 
Encara els 9 exs. a l´espigó del riu el 2.I (F. López) fins almenys el 20.I (F. López). 

Charadrius alexandrinus
Corriol camanegre - Chorlitejo patinegro - Kentish Plover 
1 ex. mascle a la platja de Carrabiners l´11.I (F. López) i 1 ex. a la platja del Prat el 18.I (R. Bastida).

Larus minutus
Gavina menuda - Gaviota enana - Little Gull 
1 ex. adult a la maresma del Remolar el 15.I (R. Bastida).

Larus audouinii
Gavina corsa - Gaviota de Audouin - Audouin´s Gull 
2 exs. a la gola de riu el 17.I (S. Christopher). 1 ex. a la platja de Port Ginesta el 20.I (F. López). 1 ex. adult al riu el 20.I (F. López).

Larus canus
Gavona cendrosa - Gaviota cana - Common Gull 
1 ex. de 1er hivern al riu el 20.I (F. López).

Falco peregrinus
Falcó pelegrí - Halcón peregrino - Peregrine Falcon 
Un exemplar juvenil s´observa a la maresma del Remolar el 29.I (M. Illa; L. Nahuel); a falta de veure amb deteniment les fotografies que es van poder fer, encara no es pot assegurar el seu origen ni descartar la possibilitat d´un exemplar híbrid. De moment, i pel que comenten els autors, podria tractar-se d´un Falco cherrug/biarmicus o Falco peregrinus (calidrus-type). Próximament us informarem de la seva identificació. Un cop rebudes les fotos el falcó s´ha identificat com a pelegrí de la subespècie nordenca calidus (M. Illa).

Aquila pennata
Àliga calçada - Águila calzada - Booted Eagle 
1 ex. davant l´aguait de cal Tet el 19.I (S. Christopher; V. Cañadas) observabt-se gairebé a diari fins almenys el 22.I (J. Bonfill, J. Iglesias, C. Capitan, F. Montero). 1 ex. a la maresma del Remolar el 24.I (P. Bescós i J. Bescós; S. Bosch) i el 25.I (L. Nahuel). 2 exs. junts, fase clara i fosca, sobre la Vidala el 31.I (F. López, M. Cabau).

Foto: Víctor Cañadas
Accipiter gentilis
Astor - Azor - Goshawk 
Un dels exemplars hivernants sobre la pineda de ca l´Arana el 2.I (F. López) fins el 5.I (F. López). 1 ex. a la platja de ca l´Arana el 13.I (F. López). 1 ex. als calaixos de depuració el 20.I (F. López, M. Cabau) i el 23.I (F. López).

Foto: Eio RamonCircus cyaneus
Arpella pàl.lida - Aguilucho pálido - Hen Harrier 
Encara 1 ex. juv. a can Dimoni l´1.I (V. Esteller) i a la platja de ca l´Arana el 3.I (F. López) fins almenys el 29.I (X. Santaeufemia).

Foto: Eio Ramon
Emberiza cia
Sit negre - Escribano montesino - Rock Bunting 
2 exs. a la platja del Remolar el 12.I (F. López).