Twitter    #FerranLopezSanz

Ja som 102 ornitòlegs que estem al corrent de quines són les observacions d´ocells més interessants del Delta. Segueixens i coneixeràs en directe quines són i on s´han observat!  

Febrer 2012


Egretta alba
Agró blanc - Garceta grande - Great White Egret 
1 ex. a la maresma de cal Tet l´1.II (F. López). 1 ex. a la Bunyola (M. Moreno) i un altre ex. a la maresma del Remolar el 5.II (M. Gil). 1 ex. a la platja de ca l´Arana el 7.II (F. López) i a la llacuna de cal Tet el 8.II (M. Cabau). 1 ex. a la maresma del Remolar (E. Ramon) i 1 ex. a la riera de St. Climent el 12.II (X. Godoy). 1 ex. a la maresma del Remolar el 15.II (V. Cañadas). 1 ex. a la bassa dels Pollancres el 17.II (M. O´Neill) i el 18.II (X. Godoy). 1 ex. a la maresma el 19.II (L. Nahuel) fins el 24.II (F. López, S. Bosch) i 1 ex. ex., potser el mateix, a la riera Roja el mateix dia (L. Nahuel). 1 ex. a la maresma el 26.II (L. Nahuel).
Foto: Víctor Cañadas

Foto: Eio Ramon
Ixobrychus minutus
Martinet menut - Avetorillo - Little Bittern 
1 ex. al Sabogal el 8.II (S. Bosch); ex. hivernant a la zona. 1 ex. a cal Tudela (Informadors cal Tet).

Botaurus stellaris
Bitó - Avetoro - Great Bittern 
1 ex. sobre cal Nani el 7.II (S. Christopher). 1 ex. a la maresma del Remolar el 12.II (E. Ramon) i el 14.II (T. Ikonen). 1 ex. als calaixos de depuració el 16.II (F. López, M. Cabau). 1 ex. als calaixos de depuració (A. Rollán) i 1 ex. al canyissar de la maresma del Remolar el 18.II (L. Nahuel). 1 ex. a can Dimoni (D. Diaz-Diethelm, F. Marimon, M. Bassas) i 1 ex. des del Sabogal el 19.II (G. Izquierdo). 2 exs. a la maresma del Remolar el 25.II (X. Godoy). 

Platalea leucorodia
Becplaner - Espátula - Spoonbill 
1 ex. a la maresma del Remolar l´11.II (E. Ramon, et al.) i 2 exs. el 12.II (E. Ramon; et al.). 14 exs. a la maresma del Remolar el 14.II (R. Bastida), 7 exs. el 15.II (R. Bastida; V. Cañadas), 9 exs. el 16.II (F. López), 5 exs. el 17.II (M. O´Neill) i 5 exs. el 18.II (L. Nahuel; P. Bescós; X. Godoy). 1 ex. al riu el 19.II (R. Bastida). Encara els 5 exs. a la maresma el 20.II (F. López, S. Bosch) fins el 22.II (F. Galimany). 2 exs. a la maresma el 23.II (L. Nahuel) fins el 29.II (L. Nahuel).
<><> 
Foto: Eio Ramon

Foto: Eio Ramon

Foto: Víctor Cañadas
Foto: Eio Ramon
Plegadis falcinellus
Capó reial - Morito - Glossy Ibis 
1 ex. adult amb PVC i codi 260 a la bassa dels Pollancres el 4.II (G. Izquierdo, F. Pujol, M. Tardi, J. Bartra, A. Anguera, et al.); es tracta del mateix exemplar que ha anat retornant al Delta durant els darrers 6 anys. 9 exs. a la  maresma del Remolar el 5.II (M. Gil). Encara l´exemplar amb PVC 260 a la maresma del Remolar el 6.II (F. López), 2 exs. el 7.II (L. Nahuel) i el 8.II (F. López). 4 exs. a la maresma del Remolar el 9.II (L. Nahuel), 6 exs. l´11.II (R. Bastida), 8 exs. el 12.II (X. Godoy) i 6 exs. el 16.II (M. Roche). 8 exs. a la bassa dels Pollancres el 17.II (M. O´Neill) i el 18.II (P. Bescós), 7 exs. el 22.II (F. Galimany) i 8 exs. el 24.II (L. Nahuel). Estol de 16 exs. sobre el riu el 29.II (M. Cabau, F. López).

Foto: Eio Ramon
Phoenicopterus roseus
Flamenc - Flamenco - Flamingo 
Segueixen els dos exemplars juvenils al riu, tot just al costat del pont en construcció el 2.II (F. López). Segueix també l´exemplar adult a la bassa dels Pollancres el 3.II (L. Nahuel) i 2 exs. adults el 4.II (F. López, M. Cabau, S. Bosch, et al). 1 ex. adult a la bassa dels Pollancres (M. Gil) i 5 exs. al riu el 5.II (M. Moreno). 2 exs. adults a la maresma del Remolar més 4 exs. al riu el 6.II (F. López). 4 exs. a la maresma i 5 exs. al riu el 7.II (L. Nahuel; F. López; S. Christopher). 8 exs. a la maresma (R. Bastida; F. López) més 5 al riu (F. López) i 1 ex. a cal Tet el 8.II (J. Bonfill; M. Cabau, F. López). Fins a 23 exs. a la maresma del Remolar l´11.II (R. Bastida; J. Bonfill), un màxim de  35 exs. el 12.II (X. Godoy) i 25 exs. el 15.II (V. Cañadas). 29 exs. a la maresma i 11 exs. al riu el 16.II (F. López, X. Santaeufemia). 31 exs. a la maresma (L. Nahuel) i 11 exs. al riu el 17.II (F. López). Més de 22 exs. a la maresma del Remolar l 18.II (L. Nahuel). 12 exs. al riu sota el pont nou el 20.II (V. Esteller). 29 exs. a la maresma el 21.II (L. Nahuel) i 24 exs. el 22.II (F. Galimany). També 12 exs. al riu el 22.II (F. López, S. Bosch). Encara 23 exs. a la maresma el 23.II (L. Nahuel) i 21 exs. el 24.II (L. Nahuel) més 12 exs. al riu (F. López, S. Bosch). 24 exs. a la maresma del Remolar (L. Nahuel) més 12 exs. al riu (P. Bescós; M. Cabau). 22 exs. a la maresma el 26.II (L. Nahuel) i 19 exs. el 29.II (L. Nahuel).


Foto: Eio Ramon
Foto: Eio Ramon

Anser anser
Oca vulgar - Ánsar común - Greylag Goose 
 
9 exs. a la llacuna de cal Tet més 6 exs. a la maresma del Remolar el 6.II (F. López). 5 exs. a la maresma i 7 a cal Tet el 7.II (L. Nahuel; F. López). Encara els 6 exs. a la maresma del Remolar el 16.II (F. López).

Anas querquedula
Xarrasclet - Cerceta carretona - Garganey 

1 ex. a cal Tet el 22.II (F. López); 1a citació prenupcial.

Aythya nyroca
Morell xocolater - Porrón pardo - Ferruginous Duck 
2 exs. a la llacuna de cal Tet el 5.II (M. Noguera, Jose Antonio Maté, Jose Antonio Jurado, et al.) i als calaixos de depuració el 6.II (F. López) i el 8.II (J. Bonfill). 

Foto: Eio Ramon
Foto: Ferran LópezAythya nyroca x Aythya ferina
Morell xocolater x Morell caproig - P. Pardo x P. común - F. Duck x C. Pochard 
Encara l´ocell híbrid a la llacuna de cal Tet el 5.II (M. Noguera, et al.), el 6.II (F. López), el 7.II (F. López) fins almenys el 25.II (P. Bescós).

Foto: Eio Ramon! Aythya marila
Morell buixot - Porrón bastardo - Greater Scaup 
1 ex. femella, possiblement de 1er hivern, a la llacuna de cal Tet el 5.II (M. Noguera, José Jurado, Jose Antonio Maté, et al.).

Foto: Jose Antonio Maté
Foto: Jose Antonio Maté


! Mergus albellus
Bec de serra petit - Serreta chica - Smew 
 
1 ex. femella adulta/1er hivern a la Vidala el 16.II (R. Bastida; F. López); es tracta de la 4a citació per al Delta després de l´exemplar observat a cal Tet entre el 3.05.2011 i el 6.05.2011. Casualment el dia 18 també s´observen 3 exs. junts a la badia de Santander, Cantabria (Reservoir Birds) i que explicaria una possible entrada d´ocells procedents del nord d´Europa coincidint amb l´onada de fred siberià d´aquests darrers dies.


Foto: Ferran López
Foto: Ferran López


Gavia immer
Calàbria grossa - Colimbo grande - Great Northern Diver 

1 ex. davant la platja de cal Francès el 18.II (P. Bescós).

Aquila pennata
Àliga calçada - Águila calzada - Booted Eagle 
Encara els dos exemplars, fase clara i fase fosca, sobre la riera de St. Climent el 3.II (F. López) i els 2 exs. sobre la maresma del Remolar el 7.II (L. Nahuel; S. Christopher). 1 ex. de fase fosca a la maresma del Remolar el 9.II (M. O´Neill) i als calaixos de depuració el 10.II (F. López) i l´11.II (P. Bescós).

Foto: Ferran LópezAccipiter gentilis
Astor - Azor - Goshawk 
1 ex. mascle sobre les maresmes de cal Nani el 2.II (F. López). 1 ex. sobre la maresma del Remolar el 20.II (F. López, S. Bosch). 1 ex. a cal Tet el 22.II (V. Cañadas). 1 ex. a la maresma del Remolar el 25.II (L. Nahuel; X. Godoy).

Circus cyaneus
Arpella pàl.lida -  Aguilucho pálido - Hen Harrier 
Segueix l´exemplar de 2on any calendari a la maresma del Remolar el 4.II (E. Ramon) i a cal tet el 5.II (R. Bastida) i el 8.II (F. López). 1 ex. a Reguerons el 12.II (R. Bastida). 1 ex. al Sabogal el 14.II (S. Chritopher, A. Barr). 1 ex. a la maresma del Remolar el 18.II (P. Bescós; X. Godoy).

Foto: Eio Ramon
Foto: Alex Barr
Foto: Alex Barr


Falco peregrinus
Falcó pelegrí - Halcón peregrino - Peregrine Falcon  
 
2 exs. a la maresma del Remolar més 1 ex. calidus-type de 2on any calendari (veieu les fotos) el 12.II (X. Godoy). 1 ex. a cal Tet el 19.II (P. Bescós). 1 ex. sobre el centre d´Informació de cal Tet el 24.II (M. Cabau).

Foto: Xavi Godoy
Foto: Xavi GodoyPorzana porzana
Polla pintada - Polluela pintoja - Spotted Crake 
1 ex. a la maresma de cal Nani al costat de la quadra el 22.II (F. López, S. Bosch); 1a citació prenupcial. Encara l´exemplar el dia 28.II (S. Christopher; J. Bonfill; V. Cañadas).

Foto: Víctor Cañadas
Burhinus oedicnemus
Torlit - Alcaraván - Stone-curlew 
3 exs. a cal Nani el 4.II (M. Mondejar), l´11.II (C. Castel) i el 12.II (C. Castel). 1 ex. a la platja del Remolar el 13.II (F. López, E. De Roa). 1 ex. als camps del voltant de la masia de cal Nani el 25.II (P. Bescós).

Foto: César CastelLimosa limosa
Tètol cuanegre - Aguja colinegra - Black-tailed Godwit 
Encara l´exemplar a la maresma del Remolar el 4.II (S. Bosch, J. Bartra, M. Cabau, et al.) i 2 exs. el 7.II (S. Christopher), el 8.II (R. Bastida), 17 exs. el 12.II (X. Godoy) i 13 exs. el 15.II (R. Bastida), fins a 23 exs. el 18.II (X. Godoy) i 19 exs. a la maresma el 19.II (L. Nahuel) i 15 exs. el 21.II (L. Nahuel). 4 exs. a les maresma de cal Nani el 21.II (F. López, S. Bosch). 20 exs. a la maresma del Remolar el 24.II (L. Nahuel) i 24 exs. el 25.II (X. Godoy).

Foto: Eio Ramon
Charadrius alexandrinus
Corriol camanegre - Chorlitejo patinegro - Kentish Plover 
1 ex. a la platja del Remolar el 4.II (F. Pujol, M. Tardi, G. Izquierdo, et al.). 2 exs. a la platja de ca l´Arana el 9.II (F. López) i l´11.II (C. Castell).

Charadrius hiaticula
Corriol gros - Chorlitejo grande - Great Ringed Plover 
1 ex. a la platja de ca l´Arana el 3.II (F. López); 1a citació en pas prenupcial.

Lymnocryptes minimus
Becadell sord - Agachadiza chica - Jack Snipe 
 
1 ex. a les maresmes de cal Nani el 15.II (F. López) i el 17.II (F. López). Fins a 5 exs. al riu, sota el pont de Mercabarna el 19.II (R. Bastida/Ornitho.cat).

Calidris minuta
Territ menut - Correlimos menudo - Little Stint 
1 ex. a la platja de ca l´Arana i un altre exemplar des de l´aguait de cal Tet el 5.II (M. Moreno); 1a citació prenupcial.

Calidris temminckii
Territ de Temminck - Correlimos de Temminck - Temminck´s Stint 
2 exs. a la maresma del Remolar el 26.II (F. Pujol, M. Tardy); 1a citació prenupcial.

Philomachus pugnax
Batallaire - Combatiente - Ruff 
1 ex. a la maresma del Remolar el 14.II (R. Bastida); 1a citació prenupcial.

Tringa stagnatilis
Siseta - Archibebe fino - Marsh Sandpiper 
1 ex. a la maresma del Remolar el 26.II (V. Esteller); 1a citació prenupcial.

Tringa glareola
Valona - Andarríos bastardo - Wood Sandpiper 
1 ex. a la maresma del Remolar el 18.II (P. Bescós; X. Godoy); 1a citació prenupcial.

Larus audouinii
Gavina corsa - Gaviota de Audouin - Audouin´s Gull 
5 exs. al riu, al costat del pont de Mercabarna el 13.II (V. Esteller). 1 ex. a la gola del riu el 14.II (S. Christopher) i el 15.II (F. López). Fins a 13 exs. adults al riu el 15.II (F. López, M. Cabau), 20 exs. el 17.II (F. López) i 12 exs. (F. López) més 8 exs. a la platja de ca l´Arana el 24.II (F. López, S. Bosch). 30 exs. al riu el 25.II (P. Bescós) i fins a 188 exs. el 29.II (F. López, M. Cabau).


Larus canus
Gavina cendrosa - Gaviota cana - Common Gull 
 
1 ex. de 2on hivern al riu, tot just al costat del pont en construcció, el 9.II (F. López). 1 ex. al riu sota el pont de Mercabarna el 17.II (R. Bastida). 1 ex. de 1er hivern al riu, sota el pont nou el 20.II (V. Esteller).

Foto: Ferran LópezLarus minutus
Gavina menuda - Gaviota enana - Little Gull 
1 ex. a cal Tet el 5.II (R. Bastida) i el 7.II (S. Torné; S. Christopher).

 
Sterna caspia
Xatrac gros - Pagaza piquirroja - Caspian Tern 
1 ex. al riu, sota el pont en construcció el 27.II (V. Esteller); 1a citació prenupcial.

Otus scops
Xot - Autillo - Scops Owl 
1 ex. escoltat dins el casc urbà del Prat el 20.II (P. Esteban); 1a citació prenupcial.

Turdus pilaris
Griva cerdana - Zorzal real - Fieldfare 
1 ex. al mirador del cula de l´ànec de la llacuna de cal Tet el 5.II (M. Noguera, E. Ramon, et al.) i a la mota del riu el 6.II (F. López). 3 exs. a la mota del riu el 9.II (F. López), 1 ex. l´11.II (P. Bescós; C. Castel) i el 12.II (J. Bonfill; C. Castel). 1 ex. a la mota el 13.II (F. López, E. De Roa) i el 14.II (J. Cobo; F. López, S. Bosch). 5 exs. a la mateixa mota el 16.II (F. López, X. Santaeufemia), el 17.II (F. López) i 6 exs. el 19.II (P. Bescós) i el 21.II (F. López, S. Bosch). 3 exs. el 24.II (F. López), 2 exs. el 25.II (C. Castel) i 3 exs. el 28.II (J. Bonfill).

Foto: José Cobo
Foto: Guillem Izquierdo
Turdus iliacus
Tord ala-roig - Zorzal alirrojo - Redwing 
1 ex. a les maresmes de cal Nani el 15.II (F. López) i 1 ex. a la mota del riu el 19.II (P. Bescós; G. Izquierdo) i el 21.II (F. López, S. Bosch).

Clamator glandarius
Cucut reial - Críalo - Great Spotted Cuckoo 
1 ex. riu, sota el pont nou el 20.II (V. Esteller); 1a citació prenupcial.